USB stick

USB stick repair

Herstelling van USB stick

Bij een defecte USB stick moeten we onderscheid maken tussen hardwarematige en softwarematige problemen. Bij een hardwareprobleem zoals een afgebroken USB connector kunnen we deze terug solderen. Softwareproblemen zoals beschadigde indextabellen kunnen we dan weer oplossen aan de hand van een recovery.

Anker

[]

Voorbeeld van een herstelling waarbij de connector afgebroken was
en terug gesoldeerd werd.

Anker

[]